Påskens fortælling

Her på siden skal I arbejde med påskens fortællinger. Hvad er påske, og hvordan fejres den af mennesker i dag?

Påskens fortællinger findes i mange former: I Bibelen, i kunstbilleder og i film. Fortællingerne kan også ligge gemt under overfladen, når man går en tur i byen! 

Hvad ser I mon på graffitibilledet til venstre?

 

Til lærerenHjemmesiden kan bruges i indskolingen og på mellemtrinnet. Den er målrettet fagene kristendom, billedkunst og dansk. Læs mere nedenfor i "fold-ud-boksen" og log ind her:

Til læreren

 

Velkommen til denne påske-side. Den er udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe, Herlev, Hillerød, Allerød, Frederiksværk og Frederikssund. Siden er udarbejdet med henblik på at give eleverne et kendskab til påskens fortællinger og traditioner.

Fag: Kristendom, billedkunst og dansk

Målgruppe: Indskoling og mellemtrin - Læreren tilpasser materialet til klassetrin.

Varighed: 2-5 lektioner. 

Indhold på hver underside: Et kunstbillede, en bibeltekst, et centralt ord, som knytter sig til påskens fortælling samt et oplæg til at finde på en bevægelse til hver af dagene.

 

Materialet giver mulighed for

  • et kort forløb, hvor man gennemgår en af påskedagene og perspektiverer til de øvrige.
  • et kort forløb, hvor man laver et fortælleflow gennem de fem fortællinger, og sætter en bevægelse til hver fortælling - så slutter man forløbet af med at samle påskefortællingen som et fagte-flow.
  • et længere forløb, hvor eleverne i grupper arbejder med hver sin dag, og fremlægger på klassen.
  • et længere forløb med parafraser og billedanalyser.

Herunder finder man to PDF-filer.

  • En samlet fil med kunstbillederne fra siden.
  • En fil med læsetekster målrettet indskolingen.

Vi håber materialet vil inspirere til et godt påskeforløb - online eller i klassen!

 

Kunstbilleder fra påske-siden

Læsetekster til indskolingen om påskedagene

 

Indskoling: Siden kan gennemgås på klassen, hvor læreren læser tekster op og spørger ind til beskrivelse og analyser af kunstbillederne. Eleverne finder på bevægelser/fagter til fortællingerne og sammensætter et fagte-flow over påsken.

Eleverne kan selv læse eller genlæse fortællingerne som de er skrevet i PDF-filen nedenfor.

Eleverne kan få til opgave at finde ud af, hvilke kunstbilleder og fortællinger der hører sammen.

 

Mellemtrin: Eleverne kan få til opgave gruppevis at arbejde med en fortælling, et begreb og et billede og med påsketraditionen, der knytter sig til de enkelte dage. Eleverne kan selv læse teksterne og fremlægge om den pågældende dag på klassen.

Eleverne kan danskfagligt få en skriveopgave om et af de livsfilosofiske ord, der fremhæves under hver fortælling. Her i coronatiden ville en hilsen i form af et gækkebrev, evt. med et brud på den vanlige gækkebrevsstil være en oplagt aktivitet i dansk.

På siden "påskens historie" findes der små tekster om påsketraditioner og symboler. Desuden kan eleverne her få et kort rids af, hvilken forbindelse der er mellem den kristne og den jødiske påske. De kan også læse om, hvorfor Jesus' død, korsfæstelse og opstandelse er afgørende i kristendommen.

 

 

Forslag til fagligt fokus og arbejdsform

Kristendom

Man kan vælge en kristendomsfaglig vinkel med fokus på, hvorfor påsken er den vigtigste højtid i kristendommen. Læser eleverne fortællingerne og baggrundsteksterne, kan de få viden om påskens begivenheder samt begreber som opstandelse og håb. Ligeledes er der forslag til ord fra hver påskedag, der lægger op til en kort livsfilosofisk samtale. Man kan også se eksempler på, hvordan påsken fejres af kristne i dag.

 

Billedkunst og dansk

Det er også muligt at arbejde billedkunstfagligt med forskellige kunstbilleders fremstilling af påsken og dernæst give eleverne til opgave at lave deres egen parafrase over påskens fortælling (se undersiden "Skærtorsdag"). Man kan også arbejde med emnet i dansk, hvor man læser bibelteksterne og dernæst fokuserer på fx intertekstualitet, sådan som det eksempelvis kommer til udtryk med graffiti-billedet fra Sønder Boulevard i København (se ovenfor). Det vil selvfølgelig også være oplagt at inddrage de mange traditioner med æg, påskehare og gækkebreve, som eleverne kender i forvejen. Læs fx om traditionerne på undersiden "Påskens historie" og lad eleverne fortælle, hvordan de evt. selv bruger traditionerne.